http://www.taxon.kiev.ua
Вища освіта
Університет у добу перемін

Ціна:
250 грн.
Вид
Наукове видання
мова
Українська
кількість сторінок
474
обкладинка
М яка
формат
60х84/16
наклад
500

Автор вдало сконцентрував увагу саме на ключових аспектах розвитку системи освіти. Як обирались цілі та моделі, за якими працює університет у Західній та Східній Європі, роль академічної колегіальності і менеджеріального підходу в управлінні закладом, причини поспуту і невдач на основних академічної кар'єри, різниця в поведінці та результатах "глобальних" та "локальних" дослідників, як з'явилась наукова "супер-єліта" та її місце в створенні наукових результатів світового класу, нарешті, роль молодшого покоління дослідників в академічному житті - усе це розглянуто в цій книзі.

Для українських дослідників та агентів змін важливо, що професор Квієк зміг у широкому європейському контексті показати як здобутки, так і прорахунки польської освітньої політики. Це вдалося завдяки компаративному аналізу в рамках світового та континентального проектів CAP та EUROAC. 

Повчальною є й методологічна частина книги - вона ілюструє і складність, і плідність серйозного статистичного аналізу, використовується багато мало відомих в Україні дослідницьких методик. Як результат - вміле поєднання кількісного та якісного підходів до вивчення обраних явищ. 

Зміст 
 
  Про автора   
 
  Передмова 
Лілія Гриневич 
 
Вступ 
Адаптація вищої школи до мінливого світу 
 
Розділ 1 
Історичний контекст: 
посткомуністичні трансформації університетів 
у Центральній Європі 
 
Розділ 2 
Управління у вищій школі: 
академічна колегіальність  
і університет як «спільнота дослідників»? 
 
Розділ 3 
Академічна кар’єра: 
стабілізація, малі кроки і великі етапи 
 
Розділ 4 
Інтернаціоналізація наукових досліджень 
та її вплив на наукову продуктивність 
 
Розділ 5 
Нерівності в створенні наукового знання 
та роль найпродуктивніших науковців 
 
Розділ 6 
Молоді академічні кадри: 
міжпоколіннєві відмінності в науковій праці й 
продуктивності 
 
Розділ 7 
«Закон про науку 2.0» і вимірність та порівнянність 
наукових здобутків 
 
  Післямова 
Тарас Фініков 
 
  Бібліографія  
  Предметний покажчик