логін
  пароль
   регістрація    забули пароль?  
ua ru en
МЕНЮ
Головна
Про видавництво
Робота магазину
Питання
КАТАЛОГ
Книги
Думки
Здоровий глузд є геній людства
Гете В.Про видавництво
 

ТОВ „Таксон” працює з 1992 року, в перші роки нашої діяльності – це була книготоргівля, а з 1996 року розпочалася видавнича справа.

Відомо, що доля народу – це доля його найкращих представників і про це ми можемо дізнатися з мемуарів та біографічної літератури.

Наше суспільство, на жаль, не знає своїх героїв, які б могли бути взірцем моралі для багатьох. Тому одна з базових ідей нашого видавництва – видання такої літератури. Нами видані спогади Юрія Бадзя „Право жити”, Миколи Руденка "Найкраще диво – життя”, Івана Козуба „Доба і доля”.

Наступне, на чому зосереджується наша увага – це ознайомлення України й українців з найбільш цікавими роботами політичної та інтелектуальної думки неоднопланового характеру, це філософські роботи, політичні та економічні.

Економічну літературу ми почали видавати з перекладів праць західних вчених, першим з них був Гюнтер Фандель „Теорія виробництва і витрат” (переклад з німецької був зроблений під науковим редагуванням проф., д.е.н.Грещака М.Г.).

Далі була більш різнопланова робота – це переклад книг Ернеста Гелнера „Нації та націоналізм” і „Націоналізм” (переклав з англійської доктор історичних наук Георгій Касьянов, який має чимало власних робіт на цю тему). Зазначена робота, з одного боку – філософська, з другого – соціологічна, а з третього – психологічна. Не випадково було видано дві роботи в одній, бо вони цікаві ще й тим, що читач має можливість на власні очі побачити, як протягом двадцяти років трансформувалися погляди автора книг на питання націоналізму. Це видання, до речі, було відзначено Х Львівським форумом видавців (2003 р.) у номінації „Переклади”.

Базовою тезою видавництва „Таксон” завжди було видання книжок рідною мовою, а тому й бажання звернутися до генезису походження сучасної української людини, звідси книга „Етногенез та менталітет українського народу” Михайла Юрія, „З мого життя” Кирила Трильовського.

Не менш цікавою стала книга Лариси М.Л.Залеської Онишкевич „Антологія української модерної драми”, де показано, як історичні події впливали на твори українських авторів.

І так можна було б довго і цікаво описувати кожну нашу книгу.

Ми завжди намагаємося пропонувати інтелектуальному світу свою задачу – додати ще одну точку зору і зробити цей світ різноманітнішим та більш багатим. Так, у видавництві започатковані цікаві серії книжок:

•  „Вища освіта у сучасному світі”;

•  „Ex professo”

•  „Modus vivendi”. Саме в цій серії ми видали чимало книжок, у тому числі і монографій, хочемо робити це і далі, бо добре розуміємо, що наука потребує підтримки. Не може не хвилювати, що наукової літератури кожного наступного року видається все менше.

Дуже б хотілося, щоб всі ми бачили світ не під одним кутом зору, а під трьома, чотирма й більше, тим повніше буде наше уявлення про світ в цілому.

 

Нашы новини
2/4 2019
Університет у добу перемін
Ця книга є результатом багатьох років міжнародних порівняльних досліджень університетських установ в Європі. Університети піддаються потужному тиску змін, що, з одного боку, пов язано з проблемами глобалізації, європеїзації та масовізації всієї вищої освіти, а з іншого - зі зміною ролі європейської держави добробуту. В центрі цих змін стоїть доля академічного співтоваривства, яке вже більш ніж 20 років є учасником чергових етапів реформ управління та фінансування систем вищої освіти в Європі. Видання орієнтоване на дослідників проблем вищої освіти та академічну спільноту в цілому.
2/4 2019
Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови
В книзі розкрито ґенезу поняття якості вищої освіти та її потрапляння в фокус уваги європейської академічної спільноти, роль методології TQM в побудові систем управління якістю. Велику увагу приділено показу кращих практик гарантування якості, наявних у польській та вітчизняній вищій школі. Проаналізовано реальну ситуацію із забезпеченням якості в національній освітній системі та інструментарій її вдосконалення. Книга містить алгоритм та рекомендації з побудови та розвитку внутрішніх систем забезпечення якості в українських ЗВО. Видання орієнтоване на менеджмент закладів вищої освіти, органів студентського самоврядування, академічну спільноту в цілому.
2/4 2019
Академічна чесність доброчесність недоброчесність розвиток університету
Видання про те, в який спосіб світова академічна спільнота розуміє академічну доброчесність, які механізми і процедури по її втіленню вона розробила, яке місце в цьому займають декларації, хартії та кодекси академічної поведінки, яка система відносин між всіма членами освітнього співтовариства здатна забезпечити взаємну повагу, вільний обмін ідеями, професійне та особистісне вдосконалення, виключення будь-яких проявів нечесності та несправедливості.
Визитов: 31667 (1 сейчас на сайте, 17 за сегодня, 129 за неделю)

Укрнет Портал