логін
  пароль
   регістрація    забули пароль?  
ua ru en
МЕНЮ
Головна
Про видавництво
Робота магазину
Питання
КАТАЛОГ
Книги
Ваша думка
Книгам какого издательства вы отдаете предпочтение?
Наукова думка
София
Таксон
Всего ответов - 47
Просмотр результатов после голосования
Думки
У житті мова йде про життя, а не про якісь його результати
Гете В.
Вища освіта
Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови

Ціна:
120 грн.
Вид
Монографія
рік
2018
мова
Українська
кількість сторінок
316
ISBN
978-966-7128-94-4
обкладинка
М яка
формат
60х84/16
наклад
500

Ця монографія є однією із перших у вітчизняному освітньо-науковому просторі праць, де системно і комплексно, ретроспективно і перспективно розглядається одна із ключових проблем сучасної вищої освіти - проблема якості. Особливо цінним є розроблення алгоритму і рекомендацій з розвитку внутрішніх систем забезпечення якості в українських ЗВО. Ці рекомендації мають не абстрактно-теоричний, а цілком реалістичний характер, оскільки спираються на аналіз реальної ситуації із забезпеченням якості в національній освітній системі.

Розроблені в монографії принципи формування внутрішньої системи забезпечення якості, а також практичні рекомендації щодо її впровадження будуть належно адаптовані та імплементовані українськими вишами, зроблять вагомий внесок у модернізацію системи вищої освіти України, яка повинна забезпечувати комфортність навчального середовища, рівність доступу до освіти, розвиток індивідуальності, таланту та здібностей студентів, засвоєння ними культурних та фахових цінностей, підвищення їхньої придатності до працевлаштування, професійний розвиток викладачів, дотримання академічної доброчесності. А власне все це в сукупності, згідно із визначеннями Ради Європи, якраз і характеризує сучасне розуміння якості освіти.  

 

Зміст 
 
  Довідка про авторів  
  Список умовних скорочень та абревіатур  
  Перелік таблиць та рисунків  
 
 Передмова 
Юрій Рашкевич 
 
  Вступ 
Тарас Фініков, Віталій Терещук 
 
Розділ I 
Гарантування якості вищої освіти: 
виклики та пошуки відповіді 
 
1 Якість вищої освіти: європейський досвід 
Віталій Терещук, Тарас Фініков 
 
2  Принципи використання методології менеджменту 
якості у вищій освіті 
Тарас Фініков 
 
Розділ II 
Забезпечення якості: 
польські та українські практики 
 
3  Система забезпечення якості вищої освіти 
у Польщі на інституційному рівні 
Єжі Возьніцкі 
 
4  Побудова внутрішніх систем забезпечення якості 
в українських ЗВО: практики та перші здобутки 
Тарас Фініков 
 
Розділ III 
Якість української вищої освіти: 
ситуація та інструменти вдосконалення 
 
5  Ситуація з побудовою внутрішніх систем 
забезпечення якості: результати аналітичного 
дослідження 
Оксана Міхєєва, Тарас Фініков, Віталій Терещук 
 
6  Університетські рейтинги як інструмент 
оцінювання та управління якістю діяльності 
закладів вищої освіти 
Сергій Курбатов 
 
Розділ IV 
Шляхи розвитку систем гарантування якості 
в українських ЗВО: алгоритми та рекомендації 
 
7  Принципи формування внутрішньої системи 
забезпечення якості в українських умовах 
Віталій Терещук 
 
8  Принципи формування внутрішньої системи 
забезпечення якості в українських умовах 
Тарас Фініков 
 
Додатки
Література
Веб-сайти
Укрнет Портал