логін
  пароль
   регістрація    забули пароль?  
ua ru en
МЕНЮ
Головна
Про видавництво
Робота магазину
Питання
КАТАЛОГ
Книги
Ваша думка
Книгам какого издательства вы отдаете предпочтение?
Наукова думка
София
Таксон
Всего ответов - 47
Просмотр результатов после голосования
Думки
Окрема людина — це стислий етюд всього людства.
Стефан Цвейг
Вища освіта
Ринок праці та освіта: пошук взаємодії (під науковою редакцією І. Петрової)

Ціна:
Вид
Наукове видання
Назва серії
Ex professo
рік
2007
мова
Українська
кількість сторінок
200
ISSN
966-7128-40-7
ISBN
966-7128-64-4
відповідальний за випуск
Фінікова Н.О.
обкладинка
М яка
формат
60х84/16
наклад
500
науковий редактор
Петрова І.Л.
Сучасна трансформація українського суспільства знаменує рух назустріч людям, підносячи роль людини в процесі соціально-економічного розвитку. Основним суб’єктом суспільного виробництва стає творчий працівник інновативного типу, здатний відповідати на виклики  майбутнього. Підготовка такого працівника потребує злагодженої дії механізмів ринку праці та ринку освітніх послуг.
Видання, що пропонується, об’єднало зусилля теоретиків і практиків, державних службовців, вчених і роботодавців, дозволивши представити різні погляди та підходи до вирішення взаємозв"язку ринку праці та освіти.
Збірник наукових статей розрахований на представників ділових та урядових кіл, вчених, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто сприяє розв’язанню проблеми якісної підготовки людських ресурсів відповідно до потреб сучасного і майбутнього ринку праці.
 
Зміст
 
Передмова
 
Розділ 1. Інституційні засади взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг
Акимова І. М., Осинкіна О. С., Лещенко Н. І. Партнерство бизнесу та держави у сфері освіти: межнародний досвід й українська практика
Довгопол М. В. Центр кар’єри як агент ринкових змін у ВНЗ
Заболотний А. О. Касьянова Д. С. Співробітництво бізнесу та освіти: міжнародний досвід в українському контексті
Зінкевич Н. І. Роль Державної служби зайнятості у взаємодії системи освіти і роботодавців
Мірошниченко О. В. До питання про взаємодію системи освіти і роботодавців в підготовці професійних кадрів для ринку праці
Петрова Т. П. Ринок праці України: регулювання процесів підготовки та використання робочої сили  
 
Розділ 2. Наукова думка про узгоджений розвиток ринку праці та освіти
Близнюк В. В. Освітні послуги як детермінанта конкурентоспроможності людського капіталу
Грішнова О. А. Безперервна освіта в контексті завдань людського розвитку та економічного відродження
України
Єременко В. Г., Гребенюк В., Шишківська В. Соціальна відповідальність бізнесу в громадянському суспільстві
Ільїч Л. М. Державне регулювання професійної підготовки кадрів:світовий досвід
Лісогор Л. С. Працевлаштування випускників на ринку праці: проблеми та перспективи
Огієнко В. Г. Інноваційні технології підготовки персоналу організації, що навчається
Ринок праці та освіта: пошук взаємодії
Огієнко О. І. Неперервна професійна освіта дорослих скандинавський досвід
Петрова І. Л. Роль компетенцій у збалансуванні ринку праці та ринку освітніх послуг
Пiддубна Л. П. Інвестиції в інтелектуальний потенціал як фактор підвищення конкурентоспроможності робочої сили
Семикіна М. В. Якість знань вітчизняних кадрів в контексті взаємодії навчальних закладів і бізнесу
Укрнет Портал