логін
  пароль
   регістрація    забули пароль?  
ua ru en
МЕНЮ
Головна
Про видавництво
Робота магазину
Питання
КАТАЛОГ
Книги
Ваша думка
Книгам какого издательства вы отдаете предпочтение?
Наукова думка
София
Таксон
Всего ответов - 47
Просмотр результатов после голосования
Думки
В необхідності – єдність, в сумніві – свобода, в усьому – любов.
Августин А
Вища освіта
О. Січкарук. Інтерактивні методи навчання у вищій школі

Ціна:
50 грн.
Вид
Навчально - методичне видання
Назва серії
Вища освіта в сучасному світі
рік
2006
мова
Українська
кількість сторінок
86
ISSN
966-7128-27-X
ISBN
966-7128-61-X
відповідальний за випуск
Фінікова Ніна
обкладинка
М яка
формат
84х108/32
наклад
1100
 
У навчально-методичному посібнику розглядаються проблеми використання інтерактивних методик навчання у вищих навчальних закладах.
Одним з найважливіших завдань сучасної вищої школи є прагнення до якості та досконалості. Викладач, як одна з центральних фігур в досягненні цієї мети, має з одного боку прийти до неї через вдосконалення колективних та індивідуальних стимулів, опанування нового стилю поведінки, певних професійних та культурних цінностей.
Не меншою мірою його успіх, здатність інтегрувати досконалість в свою свідомість та практику залежить від спроможності опанувати сучасну технологію навчального процесу.
Нормою все більше має ставати побудова навчального процесу в такий спосіб, коли значна частина відповідальності за результати навчання перебирають на себе студенти. Для багатьох студентів такі вимоги можуть видаватися незвичайними, новими, але саме така технологія організації навчальної діяльності здатна принести незрівнянно вищий рівень ефективності.
Діалогічні, активні форми навчання перестали бути надбанням лише невеликої частини викладачів вищої школи, які були завжди схильні до інновацій, методичних та змістовних експериментів, прагнення вийти за рамки усталених стандартів та традиційної академічної практики. Саме швидкий темп розповсюдження інтерактивних, дискусійних, ігрових та рольових форм колективного навчання в поєднанні із студентськими дослідницькими проектами та використанням електронних засобів та технологій  відкриває фантастичні за своїм потенціалом можливості для все більш ширшого кола викладачів української вищої школи.
Основною метою відкритої Вами книги є спроба запропонувати практичний огляд найбільш розповсюджених у вітчизняній освітній практиці інтерактивних методів навчання. Автор через систему методичних порад спробувала поділитися своїми багаторічними спостереженнями, результатами власних педагогічних експериментів, для визначення тієї манери професійної поведінки, ставлення та техніки роботи, яка перетворює одного викладача на успішного, а іншого залишає на полі постійної боротьби та розчарувань.
Цей курс в першу чергу призначено для слухачів магістерських педагогічних програм та програм підготовки менеджерів вищої освіти. Саме ці студенти, дорослі та мотивовані люди, які вже працюють у вищих навчальних закладах, свідомо вибудовують свою подальшу педагогічну та управлінську кар’єру, прагнуть отримати не знання теорії, а реальні компетенції, спроможні надати їм можливість з успіхом розв’язувати складні життєві завдання та демонструвати високий рівень володіння сучасними педагогічними технологіями.
Інтерактивне, групове навчання є тим середовищем, яке найбільш природно моделює зовнішнє соціальне оточення, вчить публічній комунікації, в кінцевому випадку сприяє соціалізації людини та її вмінню раціонально і корисно діяти в суспільстві. Надзвичайно важливою є здатність викладача створити ефективну навчальну ситуацію, розподілити ролі слухачів, організувати діалог, дискусію, яка орієнтована на досягнення соціальної та професійної компетентності. Не менш суттєвим є вміння спроектувати цю роботу в такий спосіб, щоб запропоновані форми навчання не стали жорстко нав’язаними схемами, а враховували потреби і запити учасників навчального процесу, були результатом розумного компромісу між достатньо різними часом інтересами студентів і викладача.
 
ЗМІСТ
1.     Вступ . Інтерактивні методи навчання як важливий фактор підвищення
ефективності навчального процесу
2.     Розділ 1. Визначення, класифікація інтерактивних методів навчання та
закономірності їхнього використання у навчальному процесі
3.     Розділ 2. Реалізація навчальної, виховної та розвиваючої функцій навчання при використанні інтерактивних методик організації навчального процесу
4.     Розділ 3. Методика організації інтерактивного навчання
5.     Висновки
        Література
Укрнет Портал